Zur Navigation | Zum Inhalt

Paket "Hrvatska"
Povećajte sliku


Paket "Hrvatska"
Cijena: 2.299,00 HRK (+PDV)

Ova usluga obuhvaća pretraživanje skraćenih računskih boniteta bez obrade analitičara.

Radi se o podacima koje porezni obveznici dostavljaju u obliku godišnjih poreznih/statističkih prijava.

Paket skraćenih boniteta koristan je za kvalitetnu osnovnu procjenu klijenta/partnera budući da sadrži dovoljno elemenata za realnu ocjenu njegovog poslovanja, a to su:
- registracijski podaci
- financijski podaci za posljednje 3 godine
- rejting poduzeća
- rizičnost poslovanja sa subjektom

Ovaj paket omogućava neograničeno pretraživanje unutar godine dana (godišnja pretplata).

Korisnici servisa Dužnici.net imaju pravo na posebnu povlaštenu cijenu u iznosu od 1.900,00 kn (+PDV).

Korisnici Diners Club kartice mogu ovaj proizvod naručiti na 12 rata bez kamata i naknade.Skraćeni boniteti 'HR'
1.900,00 +PDV
(cijena za korisnike)Detaljni boniteti 'HR'
359,10 +PDV
(cijena za korisnike)