Zur Navigation | Zum Inhalt
Uvjeti kupnje u trgovini Dužnici.net PDF Ispis E-mail

Uvjeti kupnje sastavni su dio uvjeta korištenja.

NTS može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom nahođenju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati sadržaj ovih uvjeta kupnje i to djelomično i/ili u cjelini.

Posjetitelji i korisnici su dužni prilikom svakog posjeta trgovine Dužnici.net provjeriti da li je bilo sadržajnih izmjena u ovim uvjetima kupnje.

Posjetitelji i korisnici Korisnici mogu pregledavati sadržaj trgovine Dužnici.net, te vršiti narudžbe proizvoda iz ponude.

Narudžbe proizvoda iz trgovine Dužnici.net izvršavaju se pomoću web aplikacije, koja je dostupna posjetiteljima i korisnicima.

Posjetitelji i korisnici će narudžbu/e učiniti valjanom/ima nakon potvrde iste putem posebnog gumba ("Potvrdi narudžbu") na samoj aplikaciji prilikom izrade narudžbe.

Da bi narudžba ostala valjana, posjetitelj/korisnik mora izvršiti uplatu (doznačiti novac na račun Davatelja usluge) u roku od 72 (slovima: sedamdeset-dva) sata od trenutka potvrde narudžbe. U slučaju da posjetitelj/korisnik ne učini kako je netom opisano, NTS nije obvezan po narudžbi postupiti, a osobito izvršiti narudžbu i/ili rezervaciju i isporuku proizvoda koji su putem narudžbe posjetitelja/korisnika i naručeni.

Posjetitelj/korisnik uplatu po potvrđenim narudžbama vrši prema uputama NTS-a, koje dolaze na e-mail posjetitelja/korisnika prilikom potvrde narudžbe.

NTS je obvezan po potvrđenoj narudžbi i primljenoj novčanoj doznaci reagirati u roku najkasnije od 15 (slovima: petnaest) radnih dana od dana primitka novčane doznake, te proizvode staviti na raspolaganje posjetitelju/korisniku.

Ukoliko NTS ne postupi prema stavku 1. ovog članka (iz bilo kojeg razloga), dužan je o tome obavijestiti posjetitelja/korisnika putem e-mail poruke, koji ima pravno na otkaz narudžbe i povrat doznačenih novčanih sredstava. Posjetitelj/korisnik u opisanim okolnostima nema pravo na naknadu štete.

NTS naručene proizvode isporučuje Korisniku u svom sjedištu.

NTS može naručene proizvode isporučiti i na bilo koju adresu (unutar državnih granica Republike Hrvatske) koju odredi posjetitelj/korisnik prilikom potvrde narudžbe i to o trošku posjetitelja/korisnika. NTS će na poseban zahtjev posjetitelja/korisnika izdati ponudu (sa svim parametrima i uvjetima) za trošak dostave naručenih proizvoda.

Posjetitelj/korisnik je obvezan informirati se o dostupnosti proizvoda i njihovih količina, koji su obuhvaćeni potvrđenom narudžbom posjetitelja/korisnika.

NTS ni u kojem slučaju neće biti odgovoran (moralno, materijalno niti kazneno) ukoliko u datom trenutku neće moći isporučiti proizvode, koji su obuhvaćeni potvrđenom narudžbom posjetitelja/korisnika, a za koju je posjetitelj/korisnik izvršio novčanu doznaku prema NTS-u.

Ovi uvjeti kupnje stupaju na snagu i počinju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na trgovini Dužnici.net.

Izmjene i dopune ovih uvjeta kupnje stupaju na snagu i počinju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na trgovini Dužnici.net.

Posljednje izmjene: 05. ožujka 2011. godine

 
Skraćeni boniteti 'HR'
1.900,00 +PDV
(cijena za korisnike)Detaljni boniteti 'HR'
359,10 +PDV
(cijena za korisnike)